نرم کننده Concentre Cream

محصولی طبیعی، قوی، مقاوم و بی نیاز به گرما برای درمان فوری و سریع بافت آسیب دیده ساقه موهای شما.