• آدرس : تهران بزرگراه یادگار امام خیابان دستغیب
  • تلفن  : ۲۸۴۲۴۱۴۰ ۰۲۱
  • ایمیل : info@sepideh-shop.com