شامپو احيا كننده +R اچ اس لاین

182,000 تومان

مناسب براى موهاى آسيب ديده حاوى روغن شى باتر كه موهاى آسيب ديده يا ضعيف را به خوبى تميز كرده و بازسازى مى نمايد. موها را نرم و خشكى موها را جبران مى كند.