روغن معجزه گر آرگان آرگانیکیر آلتراگو

235,000 تومان

ایجاد ضخامت، درمان شکنندگی ساقه مو، مقاوم ساختن ساقه مو، قبل از استفاده امور حرفه ای مانند فر، صاف و دکلره.